Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez
“Türkiye’de kadına yönelik tutum ve nedenleri” , Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Proje Ödül Sempozyumu, 30 Mayıs 2016

“Türkiye’de kadına yönelik tutum ve nedenleri” , Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Proje Ödül Sempozyumu, 30 Mayıs 2016