Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez
Hakkımda

Hakkımda

 

web resimLisans eğitimimi Ankara Üniversitesi’nde, doktora eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık alanında tamamladım.

Kariyerime, Özel Arı Okullarında psikolojik danışman olarak başladım. Daha sonra sırasıyla; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, TED Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev aldım. Florida State Üniversitesi Aile Enstitüsü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmalarda bulundum ve “sağlıklı romantik ilişkiler” projesinde araştırmacı olarak yer aldım. Şu an, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında bölüm koordinatörü olarak görev yapmaktayım.

Doktora tezimi Türkiye’de yeni bir konu olan “kendini affetme” konusunda tamamladım. Affetme ile ilgili başkalarını affetme, evlilikte affetme ve romantik ilişkilerde affetme konularında hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik çalışmalara devam etmekteyim. Affetme konusunun yanı sıra, araştırma alanlarım arasında, duygu düzenleme, ruminasyon, okul iklimi, kadına yönelik tutum ve romantik ilişkiler yer almaktadır.

“Türkiye’de kadına yönelik tutum ve nedenleri” başlıklı araştırmam ile Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Proje Ödülünü kazandım. Portekiz’de düzenlenen Information Integration Theory and Functional Measurement Konferansı’nda en iyi sunum ödülüne layık bulundum. Proje yürütücülüğünü üstlendiğim “Türkiye’de Okul İkliminin Psikolojik Değişkenler Açısından İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesini 12 il ve 55 okulla çalışmalar yürüterek tamamladım. Şu sıralar, çeşitli okul ve kurumların iklimini değerlendirme, geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yürütmekteyim. Ayrıca, “Afetlerde Psikolojik Destek için Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirimiçi Eğitim Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak görev yapmaktayım. Bu çalışma alanlarında birçok ulusal ve uluslararası yayınlarım ve konferans bildirilerim bulunmaktadır.

* ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, e-mail: abugay@metu.edu.tr