Category Blog

İSABETLİ MESLEK TERCİHİ NASIL YAPILIR?

İSABETLİ MESLEK TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Hayatta bizi uzun süreli ve derinden etkileyen iki önemli seçim vardır: Bunlardan biri eş seçimi bir diğeri ise meslek seçimidir.  Yaklaşık olarak 25 yaşında meslek hayatına başlayan bir genç 65 yaşında emekli olacağı düşünüldüğünde 40 yıl mesleğini icra edecektir. Yani 40 yıl x12 ay x 20 gün x 8 saat = 76800 saat o meslekte zaman geçirecektir. Bu rakamların büyüklüğü bu tercihin ne kadar önemli olduğunu özetler niteliktedir. Continue reading

SINAV GÜNÜ DUYGULARIMIZI NASIL DÜZENLERİZ?

Duygular, bütün eğitim süreçlerinde öğrenme ve hatırlama sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin diğer öğrencilerle, öğretmenler ve yöneticilerle ilişkilerini de duygular şekillendirmektedir. Ancak eğitim alanında bu kadar önemli etkileri ve sonuçları olan duygular ve “duyguları nasıl düzenleyeceğimiz” konusunda şu ana dek çok sınırlı sayıda çalışma yürütülmüştür.  Continue reading